Garance

GARANCE FIAT

 

60 měsíců nebo 100.000km
Prodejce poskytuje záruku na výrobní vady vozidla v délce 5 let. Tato záruční doba počíná běžet dnem předání vozidla kupujícímu a je omezena počtem ujetých kilometrů 100.000. Pokud se Váš vůz stane nepojízdným na dobu delší než 24 hodin, máte nárok na náhradní vůz Fiat. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Lak
Na veškeré vozy Fiat se také vztahuje záruka týkající se vad laku - 3 roky od předání vozidla.

Prorezivění
Záruka na prorezivění - 8 let od předání vozidla.
U modelu FIAT Ulysse - 12 let od předání vozidla.

Záruka v zahraničí
Všechna plnění vyplývající ze záruky na vozidlo jsou nabízena za stejných podmínek ve všech oficiálních značkových opravnách servisní sítě Fiat (Česká republika a zahraničí).