Dotazník spokojenosti zákazníků se servisními službami v autorizované servisní síti Fiat


Děkujeme Vám, že jste si vybral/a Fiat !

Tento dotazník mohou vyplňovat pouze osoby, které vozidlo do servisu přivezly a zároveň i vyzvedly.


Jméno*:
Příjmení*:
Adresa*:
Město*:
PSČ*:
Telefon domů:
Telefon do kanceláře:
Mobilní telefon :
E-mailová adresa*:
Datum narození:
Pohlaví:
Dosažené vzdělání:
Profese:
Vůz*:
Státní poznávací značka*:
Servis:
Jiný servis:
Adresa servisu:
:*


* povinné položky


A1.
Pokud vezmete v úvahu všechny Vaše zkušenosti s tímto servisem, jak celkově hodnotíte poskytované služby?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“. 

A2.
Pokud vezmete v úvahu všechny své dosavadní zkušenosti se servisem, Vaším vozem a značkou Fiat. Doporučil/a byste svým přátelům a příbuzným:
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „Absolutně bych nedoporučil/a“ a 10 „Vřele bych doporučil/a“.

a.  servis


b.  Váš automobil


c.  značku Vašeho automobilu


 

A3.
Dohodl/a jste si termín, kdy máte přivést vůz do servisu? 

A4.
Jak hodnotíte příslušný servis, co se týče možnosti dohodnout si termín v rozumné době?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“. 

A5.
Jak jste byl/a spokojen/a s převzetím vozidla přejímacím technikem v okamžiku jeho dodání do servisu?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“. 

A6.
Jestliže vezmete v úvahu poslední zákrok provedený u Vašeho automobilu, byly vyřešeny všechny závady, které jste nahlásil/a?
 

A6.1
Jaké závady nebyly vyřešeny?

 

A8.
Jak byste celkově hodnotil/a fázi zpětného předání vozidla servisem?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“. 

A9.
Co si myslíte, že by servis mohl udělat pro zlepšení svých služeb?

 

A10.
Co jste u servisu ocenil/a nejvíce?

 
 

A12.
Informace, které jste nám poskytnul/a, budou předány poskytovateli služeb. V případě, že nám k tomu nedáte svůj souhlas, budou odpovědi předány v anonymní podobě.

    
 

A13.
Zde můžete přidat svůj komentář

 

SOUHLAS
subjektu osobních údajů
se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Po přečtení Informačního oznámení o zpracování osobních údajů


    

se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (dále jen ,,Zákon“) potvrzuji, že jsem četl/četla Právní informáce - Všeobecné podmínky, s důrazem na ustanovení Informačního oznámení týkající se Ochrany osobních údajů , a uděluji tímto souhlas společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., se sídlem: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, (dále jen „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) k tomu, aby:

- zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu: titul, jmeno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon (dále len „osobní údaje”), a beru na vědomí, že zpracování mých osobních údajů může správce FCA Central and Eastern Europe Kft. uskutečnit i prostředníctvím jiných zpracovatelů, zvláště společnosti Picabo.cz, a.s., so sídlem: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, IČ 284 78 649; za účelem uskutočňování činností, které zahrnují (i) marketingové a propagační činnosti, (ii) profilační činnosti a (iii) výzkumných činností v uvedeném rozsahu:

(i) Marketingové a propagační činnosti uvedené v bodě b) Informačního oznámení pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace), včetně zpracování osobních údajů za účelom účasti na marketingových a propagačních činnostech uskutočňovaných třetími stranami uvedenými v bodě d) Informačního oznámení;

(ii) Činnosti vytváření profilu uvedené v bodě c) Informačního oznámení, které se týkají například, bez uvedení úplného seznamu, chování a tendencí v spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky;

(iii) Výzkumné aktivity (včetně průzkumu spokojenosti zákazníků, marketingových výzkumů, a průzkumů názorů zákazníků);

Beru na vědomí, že souhlas subjektu údajů má odkazovat na Informační oznámení, které tvoří součást Právních informací - Všeobecných podmínek společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft.

- poskytla moje osobní údaje na marketingové činnosti třetím stranám spojeným s nebo napojeným na společnost FCA Central and Eastern Europe Kft., včetně společností FCA Italy S.p.A, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. a autorizovaných dealerů a servisů s cílem zpracování na marketingové a propagační účely uvedené v bodě d) Informačního oznámení pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvom pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace);

- provedla převod mých osobních údajů do ciziny, do třetích zemí, které zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v souislosti se zpracováním mých osobních údajů společností FCA Central and Eastern Europe Kft. a/nebo jiným subjektům, které jednají jménem společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. na základě specifických smluvních povinností a mají sídlo v členském státě EÚ nebo ve státech mimo EU v rámci omezení stanovených zákony;

- zasílala obchodní a marketingové informace prostředníctvím elektronických prostředků a to zejména formou e-mailu, SMS, telefonu nebo faxem ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/na společností FCA Central and Eastern Europe Kft. o všech skutečnostech uvedených v § 11 a § 21 Zákona, a to zejména o právu na informace o tom, jaké moje osobní údaje jsou zpracovávané, právu na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů a právu na jejich blokování, likvidaci apod.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to písemnou formou na adresu sídla společnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. nebo telefonem na zákaznickou linku 800 200 233 nebo e-mailem na adresu : customercare.CZ@fiat.com a uveďte v předmětu e-mailu “vymazat moje osobní údaje”. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení do sídla spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. nebo ukončením telefonického hovoru se zákaznickou linkou nebo doručením na výše uvedenou emailovou adresu.

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

Kliknutím na tlačítko ODESLAT potvrzuji svůj požadavek na Služby uvedené v bodě a) Informačního oznámení a zároveň poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení.